Dr Andrzej Ignaciuk o anti-aging w Panelu Dyskusyjnym
Dr Andrzej Ignaciuk to jeden z najbardziej doświadczonych oraz cenionych specjalistów medycyny estetycznej w naszym kraju.  Specjalizuje się między innymi w zabiegach z wykorzystaniem toksyny botulinowej (botox), kwasu hialuronowego, polimlekowego oraz diagnostyce i leczeniu cellulitu, stosowaniu tkanek autologicznych. Na naszym wydarzeniu opowie o zabiegach anti-aging biorąc udział w Panelu Dyskusyjnym na Scenie Głównej.

Ukończył AM w Lublinie w 1982 roku, do 1987 pracował w Klinice Obserwacyjnej AM w Lublinie, zdał egzamin specjalizacyjny i od 1987 do 1998 r. przebywał w Rzymie. W 1992 r. ukończył Uniwersytet Tor Vergata w Rzymie i uzyskał tytuł doktora medycyny. W Rzymie ukończył 4-letnią Międzynarodową Szkołę Medycyny Estetycznej. W 1993 roku był jednym z inicjatorów powstania SME PTL. W 2002 roku inauguruje PSME PTL, której jest dyrektorem.

Uczestnik wielu kongresów medycyny estetycznej na całym świecie, organizator dwunastu kongresów medycyny estetycznej w Polsce. Współautor pierwszego polskiego podręcznika pt. ”Medycyna Estetyczna”. Redaktor polskich wydań licznych wydawnictw z zakresu medycyny estetycznej. Członek rad programowych wielu periodyków z tej dziedziny. Wykładowca: kursu medycyny estetycznej Uniwersytetu Wysp Balearów na Majorce, kursów doskonalących w zakresie medycyny estetycznej Rzymskiej Izby Lekarskiej, we WSOZ w Warszawie oraz PSME PTL.

Członek Komitetu Naukowego i wykładowca kursu dietetyki klinicznej (Szkoła Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu w Rzymie Campus Bio-Medico). Pełnił funkcję wiceprezesa Union Internationale de Medicine Estethique. Aktualnie jest prezesem PTMEiAA oraz wiceprezesem Zarządu Głównego PTL.

PTMEIAA jest pierwszą organizacją w Polsce, która z medycznego punktu widzenia zajmuje się jakością życia pacjenta rozumianą jako połączenie zdrowego organizmu z estetycznym wyglądem. Towarzystwo zajmuje się także promocją i zachowaniem zdrowia z naciskiem na pozostawanie w zgodzie z poszczególnymi fazami życia człowieka, praktykując holistyczne podejście do estetyki ciała ludzkiego – w oparciu o zdobycze innych dziedzin nauki. To także pierwsza w kraju organizacja, która przez promowanie estetyki chce też promować higieniczny i zdrowy tryb życia.

Misją Towarzystwa jest praca naukowa w zakresie medycyny estetycznej i anty-aging, rozpowszechnianie w Polsce idei medycyny estetycznej, edukacja i szkolenie lekarzy w tym zakresie, a także współpraca z innymi towarzystwami naukowymi i organizacjami zajmującymi się szeroko rozumianą estetyką w Polsce i za granicą. Towarzystwo zrzesza i wspiera lekarzy, którzy identyfikują się z tym przesłaniem.

Anti-aging to sztuka życia, która opiera się zachowaniu witalności i zdrowia do późnego wieku. Opiera się na zdrowym odżywianiu, aktywności fizycznej, pielęgnacji ciała, terapii hormonalnej, a także wykorzystuje badania naukowe i osiągnięcia technologiczne na rzecz spowalniania procesów biologicznych organizmu  tak, by zachować zdrowie i jakość życia pacjentów jak najdłużej.

W latach 90-tych w Polsce nie było żadnej organizacji, która propagowałaby te zasady. Ideę powołania polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging gorąco popierał profesor Carlo Bartoletti.

Zapraszamy do udziału w Panelu Dyskusyjnym, który odbędzie się o godzinie 14:30 na Scenie Głównej. Uczestnicy Targów będą mieli możliwość zadania naszym ekspertom pytania na żywo.

...........
Targi WOW Fashion
1 września 2019r.
PGE Narodowy

Newsletter
Powiadomimy Cię o wszelkich nowościach związanych z WOW Fashion